Czym jest Compay Index?

Compay Index jest indeksem rynkowym publikowanym przez Compay Sp. z o.o., przedstawiającym uśrednione, realne koszty ponoszone przez przedsiębiorcę udostępniającego swoim Klientom płatności bezgotówkowe za pośrednictwem operatora. Compay Index jest wyrażony procentowo i określa udział kosztów obsługi płatności bezgotówkowych w obrocie bezgotówkowym przedsiębiorstwa z sektora MŚP.

Aktualnie prezentujemy dwie odsłony wskaźnika:

Compay Index online – przedstawia średni koszt obsługi płatności bezgotówkowych dla transakcji internetowych;

Compay Index offline – przedstawia średni koszt obsługi płatności bezgotówkowych dla transakcji zawartych poprzez terminale płatnicze w sprzedaży tradycyjnej (“naziemnej”).

Po co to robimy?

Zależy nam na tym, aby wesprzeć przedsiębiorców przyjmujących płatności bezgotówkowe. Chcemy, aby mieli świadomość tego jak koszty, które aktualnie ponoszą oraz oferta, którą otrzymują od operatorów, odnosi się do średnich stawek, które funkcjonują na rynku.

Jak Compay Index jest wyliczany?

Compay Index bazuje na danych pozyskanych z rynku, na bazie zrealizowanych przez Compay sp. z o.o. i partnerów odpowiednich badań rynkowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców z sektora MŚP.

Metodologia wyliczenia indeksu uwzględnia rynkowy udział poszczególnych metod płatności (gotówka, karta, karta premium, pay-by-link, płatności mobilne i inne), prowizje od realizacji poszczególnych typów transakcji, koszty dodatkowe (np. opłatę za dzierżawę terminala płatniczego) oraz uwzględnia model przedsiębiorstwa, w którym miesięczne obroty bezgotówkowe wynoszą 50 tys. zł brutto a średnia wartość zamówienia to 50 zł brutto.

Compay Index – odczyty:

Compay Index online – przedstawia średni koszt obsługi płatności bezgotówkowych dla transakcji internetowych, czyli jaki procent obrotu realizowanego z użyciem płatności elektronicznych przez merchanta (np. sklep internetowy) stanowi koszt, który musi być zwrócony na rzecz operatora płatności. Wartość indeksu wyniosła:

  • wrzesień 2017: 1,76%
  • grudzień 2017: 1,70%
  • marzec 2020: 1,53%

Compay Index offline – przedstawia średni koszt obsługi płatności bezgotówkowych dla transakcji zawartych poprzez terminale płatnicze w sprzedaży tradycyjnej (“naziemnej”), czyli jaki procent obrotu realizowanego z użyciem płatności poprzez terminale przez merchanta (np. punkt usługowy) stanowi koszt, który musi być zwrócony na rzecz operatora płatności. Wartość indeksu wyniosła:

  • wrzesień 2017: 0,74%
  • grudzień 2017: 0,69%
  • marzec 2020: 0,73%*

* w odczycie z marca 2020 r. w ogóle nie były brane pod uwagę ulgi wynikające z programu Polska Bezgotówkowa.